""

Chính sách bảo mật

Giải thích từ ngữ

 • Website AFCA.VN : Website
 • Chúng tôi: AFCA
 • Email : Là địa chỉ thư điện tử
 • Cookies: là một lượng nhỏ dữ liệu (tệp văn bản) mà một trang web yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trên thiết bị của bạn để lưu thông tin về bạn, ví dụ: cài đặt ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập của bạn

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà AFCA thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website này.

Khi sử dụng Website của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật này.

Bảo vệ thông tin của bạn cung cấp cho chúng tôi

 • Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi thông qua Website này.
 • Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng Website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.
 • Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Thông tin chúng tôi thu thập

 • Chúng tôi thu thập Email khi bạn sử dụng các tính năng như đăng ký nhận bản tin hoặc để lại bình luận. Việc này giúp chúng tôi kịp thời gửi thông báo tới cho bạn hoặc bản tin của chúng tôi tùy theo nơi bạn đăng ký. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi bản tin, thông tin tới địa chỉ email của bạn.
 • Chúng tôi có thu thập Cookies. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như pixel (ở đây gọi chung là “cookie”) để lưu dữ liệu như một phần của nền tảng. Điều này giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.

Chúng tôi cung cấp thông tin này cho bên thứ 3 hay không?

 • Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng Website và tương tác với chúng tôi một cách có hiệu quả nhất
 • Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này
 • Ngoài ra, Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

Chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho Chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ Website này. Để biết thông tin về cách xử lý các thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với Website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.

Khi sử dụng tính năng đăng ký hoặc để lại bình luận, bạn có thể đăng ký vào danh sách hoặc hủy đăng ký bất kỳ khi nào bạn muốn.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết.

Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên Website của Chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất.

Ngày cập nhật lần cuối: 12/09/2022